HSB Bostadsrättsförening Vallpojken i Örebro

Örebro län

Information

I Örebro län så finns HSB Bostadsrättsförening Vallpojken i Örebro. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Örebro här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Vallpojken i Örebro tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Örebro län. Örebro jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Örebro län gör att bolag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Vallpojken i Örebro är momsregistrerat sedan1998-01-01 och har organisationsnummer 716453-1332.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 021-3702400 alternativt besöka eller skicka post till HSB Bostadsrättsförening Vallpojken i Örebro på följande adress Ladug. 1, 702 26, Örebro.

HSB Bostadsrättsförening Vallpojken i Örebro är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Vallpojken i Örebro så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . , , . .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.