Ted Ström Produktion Aktiebolag

Örebro län

Information

Ted Ström Produktion Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Örebro. Det är nämligen den kommunen som Ted Ström Produktion Aktiebolag finns i och den tillhör även Örebro län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Ted Ström Produktion Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Ted Ström Produktion Aktiebolag som idag finns i Örebro län har varit registrerat sedan 1988-01-22. Men sedan 1995-01-01 så har Ted Ström Produktion Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Storg. 29, 713 31, Nora. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Ted Ström Produktion Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0587-14055.

Örebro arbetar för att verksamheter som Ted Ström Produktion Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Ted Ström Produktion Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Örebro län.

Bolaget skall idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bok, film, video, radio, TV, grammofon, musik, nöjes och teaterbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar, fastigheter samt köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditaktiebolag. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå borgensåtagande, så och till dessa lämna lån.

Firmatecknare för Ted Ström Produktion Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -Ström, Eva Margareta Olofsdotter -Ström, Knut Teodor.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Ted Ström Produktion Aktiebolag och det är följande personer, Ström, Knut Teodor som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Ström, Eva Margareta Olofsdotter som är född 1947 och har titeln Suppleant, Andersson, Bengt Anders som är född 1956 och har titeln Revisor, Nygårdens Revision AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Ted Ström Produktion Aktiebolag är 556317-2245.